Python Developer

7000 - 8500 PLN gross / month
OFFER SALARY
Unicorn
COMPANY NAME
2-10
COMPANY SIZE
Kraków, Poland
OFFICE ADDRESS
Back-end | Python
OFFER CATEGORY | TECHNOLOGY
328 days
PUBLICATION TIME
Middle
EXPERIENCE LEVEL
2 days / week
REMOTE JOB
Permanent
EMPLOYMENT TYPE
python
django
javascript
angular
git
rest-api
EMPLOYEE SKILLSET

Wymagania:

 • 2 lata doświadczenia komercyjnego z językiem Python
 • Bardzo dobra znajomość Python-a
 • Bardzo dobra znajomość frameworka Django
 • Dobra znajomość JavaScriptu (używamy Angular-a), umożliwiająca sprawną współpracę z osobami tworzącymi frontend
 • Dobra znajomość frameworka PostgresQL
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Bardzo dobra znajomość OOP
 • Znajomość alogrytmów, struktur danych i wzorców projektowych
 • Umiejętność pracy z wykorzystaniem metodologii Agile i Scrum
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność analitycznego myślenia

Obowiązki:

 • Rozwój nowego portalu rezerwacjynego dla firm
 • Utrzymanie istniejącego kodu
 • Rozwijanie i testowanie tworzonych modułów
 • Dbanie o wysoką jakość kodu

 

Prosimy o załączenie poniższej klauzuli do Twojej aplikacji:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).